Production, population biology and diet of Neomysis integer (Leach) in a shallow Frisian lake (The Netherlands)ds)

P. Bremer, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-51
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume93
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit