Productivity of older workers: perceptions of employers and employees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-330
TijdschriftPopulation and Development Review
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit