Prof. John Stuart Gray (1941-2007): Marine ecology: A tribute to the life and work of John S. Gray

R. Warwick, J. Field, C.H.R. Heip, S. Stebbing

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-5
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume366
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit