Professional intercultural communicative competence and labour market integration among highly-skilled refugees in the Netherlands

Anna Fardau Schukking, Ruth Kircher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Professional intercultural communicative competence and labour market integration among highly-skilled refugees in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Engineering & Materials Science