Professionalizing Engaged Buddhism in Contemporary Vietnam: Accountability, Sustainability, and Middle-Class Sensibilities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-136
TijdschriftJournal of Vietnamese Studies
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2024

Citeer dit