Professor Jerzy J. Holzer. A reminiscence

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-48
TijdschriftStudia Demograficzne (Poland)
Volume2
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit