Professor Nummedal is niet alleen. Een analyse van de namen in Willem Frederik Hermans’ Nooit meer slapen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)419-449
Aantal pagina's31
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume125
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit