Profiling of volatile organic compounds produced by clinical Aspergillus isolates using gas chromatography-mass spectrometry.

MG Gerritsen, P Brinkman, N. Escobar Salazar, LD Bos, K de Heer, M. Meijer, H-G Janssen, H. de Cock, H.A.B. Wösten, C.E. Visser, MHJ van Oers, PJ Sterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253
Aantal pagina's256
TijdschriftMedical Mycology
Volume56
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2018

Citeer dit