Profitable partnerships: The Chinese business elite and Dutch lawyers in the making of Semarang

Peter Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)214-245
TijdschriftJournal of Southeast Asian Studies
Volume52
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2021

Citeer dit