Progesterone receptor distribution in the human hypothalamus and its association with suicide

Lin Zhang, Ronald W H Verwer, Joop van Heerikhuize, Paul J Lucassen, Peter W Nathanielsz, Elly M Hol, Eleonora Aronica, Waljit S Dhillo, Gerben Meynen, Dick F Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Progesterone receptor distribution in the human hypothalamus and its association with suicide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences