Prognostic parameters in uveal melanoma: a review

C.M. Mooij, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

286 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-228
TijdschriftSurvey of Ophthalmology
Volume41
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit