Programmed Cell Death Protein 1-Positive CD8+ T Cells in Multiple Sclerosis: Exhausted Fighters or Peacekeepers

Joost Smolders, Jörg Hamann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere1173
TijdschriftNeurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2022

Citeer dit