Programs for the persistence, vigilance and control of human CD8(+) lung-resident memory T cells

Pleun Hombrink, Christina Helbig, Ronald A Backer, Berber Piet, Anna E Oja, Regina Stark, Giso Brasser, Aldo Jongejan, René E Jonkers, Benjamin Nota, Onur Basak, Hans C Clevers, Perry D Moerland, Derk Amsen, René A W van Lier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Programs for the persistence, vigilance and control of human CD8(+) lung-resident memory T cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences