Progress and prospects in rat genetics: a community view.

T. Aitman, J.K. Critser, E. Cuppen, A. Dominiczak, X.M. Fernandez-Suarez, J. Flint, D. Gauguier, A.M. Geurts, M. Gould, P.C. Harris, R. Holmdahl, N. Hubner, Z. Izsvak, H. Jacob, T. Kuramoto, A.E. Kwitek, A. Marrone, T. Mashimo, C. Moreno, J. MullinsL. Mullins, T. Olsson, M. Pravenec, L. Riley, K. Saar, T. Serikawa, J.D. Shull, C. Szpirer, S.N. Twigger, B. Voigt, K. Worley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

232 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Progress and prospects in rat genetics: a community view.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences