Progress in Human Brain Banking in China

Chao Ma, Ai-Min Bao, Xiao-Xin Yan, Dick F Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-182
TijdschriftNeuroscience Bulletin
Volume35
DOI's
StatusGepubliceerd - jan 2019

Citeer dit