Progress in the Return of Displaced Archives from Russia: Steps Forward and Hurdles Ahead

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)224-251
TijdschriftArt, Antiquity and Law
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit