Progress Report of the Limnological Institute 1968. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progress Report 1968

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-40
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume58
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit