Progress Report of the Limnological Institute 1969. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1969

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)66-78
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume59
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit