Progress Report of the Limnological Institute 1970. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1970

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)74-92
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume60
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit