Progress Report of the Limnological Institute 1972. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1972

H.L. Golterman, R. Soekarjo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)113-125
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit