Progress Report of the Limnological Institute 1973. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1973

R. Soekarjo, H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-128
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume63
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit