Progress Report of the Limnological Institute 1975. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1975

R. Soekarjo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)158-170
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume67
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit