Progress Report of the Limnological Institute 1976. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1976

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)148-165
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume69
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit