Progress Report of the Limnological Institute 1977. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1977

C.L.M. Steenbergen, D. van der Mei

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)221-268
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume71
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit