Progress Report of the Limnological Institute 1978. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1978

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)233-302
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume73
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit