Progress Report of the Limnological Institute 1979. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1979

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's48
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume75
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit