Progress Report of the Limnological Institute 1981. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1981

S. Parma, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's66
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume79
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit