Progress Report of the Limnological Institute 1982. In: Institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Progres Report 1982

S. Parma, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's76
  TijdschriftVerhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeling Natuurkunde. Tweede sectie
  Volume81
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit