Progression of the smoking epidemic in high-income regions and its effects on male-female survival differences: a cohort-by-age analysis of 17 countries

M. Wensink, J. Alvarez, S. Rizzi, F. Janssen, R. Lindahl-Jacobsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Progression of the smoking epidemic in high-income regions and its effects on male-female survival differences: a cohort-by-age analysis of 17 countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences