Progressive loss of cones in Achromatopsia: an imaging study using spectral-domain optical coherence tomography.

A.A.H.J. Thiadens, V. Somervuo, L.I. Van den Born, S. Roosing, M.J. Van Schooneveld, R.W. Kuijpers, N. Van Moll-Ramirez, F.P.M. Cremers, C.B. Hoyng, C.C. Klaver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5952-5957
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume51
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit