Projections of the suprachiasmatic nucleus to stress related areas in the rat hypothalamus: A light and electromicroscopic study using Pha-L tracing and fos immunocytochemistry

R.M. Buijs, M. Markman, S. Shinn, Y.X. Hou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuroscience 22nd Annual Meeting, Anaheim, California, October 25-30, 1992
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit