Prominin-1/CD133 marks stem cells and early progenitors in mouse small intestine.

H.J.G. Snippert, J.H. van Es, M.M.W. van den Born, H.L. Begthel, D.E. Stange, N. Barker, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

184 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prominin-1/CD133 marks stem cells and early progenitors in mouse small intestine.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences