Promises and Challenges of Organoid-Guided Precision Medicine

Shree Bose, Hans Clevers, Xiling Shen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Promises and Challenges of Organoid-Guided Precision Medicine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences