Promises and Predicaments: Trade and Entrepreneurship in Colonial and Independent Indonesia in the 19th and 20th Centuries. Edited by Alicia Schrikker and Jeroen Touwen. Singapore: NUS Press, 2015.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)373-374
Aantal pagina's2
TijdschriftBulletin of Indonesian Economic Studies
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit