Pronominalization and variation in Dutch demonstrative and possessive expressions.

M. van Koppen, Norbert Corver

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAtypical demonstratives. - Syntax, semantics and pragmatics
RedacteurenMarco Coniglio, Andrew Murphy, Eva Schlachter, Tonjes Veenstra
Uitgeverijde Gruyter
Pagina's57-94
ISBN van elektronische versieISBN 978-3-11-056029-9
ISBN van geprinte versie978-3-11-056029-9
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit