Pronoms de deuxième personne en néerlandais; contrastes en forme et en interpretation

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)10-22
TijdschriftFranco-British Studies
Volume2003/2004
Nummer van het tijdschrift33/34
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit