Proof Nets for Lambek Calculus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The proof nets of linear logic are adapted to the non-commutative Lambek calculus. A different criterion for soundness of proof nets is given, which gives rise to new algorithms for proof search. The order sensitiveness of the Lambek calculus is reflected by the planarity condition on proof nets; this gives rise to a new non-provability check: balance.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-231
TijdschriftJournal of Logic and Computation
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proof Nets for Lambek Calculus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit