Property and Family: Mobilisation for Violence during the Armenian Genocide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-118
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit