Proposal 1899: to conserve the name Hebeloma cylindrosporum against H. angustispermum (Basidiomycota).

J. Vesterholt, H. Gryta, R. Marmeisse, H.J. Beker, U. Eberhardt, E. Grilli, H. Boyle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)501
  Aantal pagina's1
  TijdschriftMycotaxon
  Volume110
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit