Proposal for a new ISHAM working group on clinical Fusarium

A.D. van Diepeningen, D.M. Geiser, J. Guarro, D.A. Sutton, E. Pearlman, K. O'Donnell, H. Harak, B.A. Summerell, M.J. Najafzadeh, M.E. Brandt, C. Hennequin, A.M. Tortorano, H.J. Schroers, G. Buot, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)74-74
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit