Proposal to conserve the name Pseudocercospora against Stigmina and Phaeoisariopsis (Hyphomycetes).

U. Braun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)803-803
  TijdschriftTaxon
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit