Proposed nomenclature for Pseudallescheria/Scedosporium and sibling genera

M. Lackner, G.S. de Hoog, L. Yang, V.A.R.G. Robert, [No Value] et al.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftMedical Mycology
    StatusGepubliceerd - 2013

    Citeer dit