Prosecutor v Trbić (Milorad), Judgment, Case No X-KR-07/386, ICL 1002 (WCCBiH 2009), 16th October 2009, Bosnia and Herzegovina; Court of Bosnia and Herzegovina

Kjell Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Citeer dit