Proseriate flatworms from the Deltaic area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. I

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)10-22
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume67
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit