Prospective application of melanized fungi for the biofiltration of indoor air in closed bioregenerative systems

Francesc X. Prenafeta-Boldu, Nuria Roca, Carmen Villatoro, Luciano Vera, G. Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
TijdschriftJournal of Hazardous Materials
Volume361
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 jan. 2019

Citeer dit