Prospects for fungus identification using C01 DNA barcodes, with Penicillium as a test case

Keith A. Seifert, Robert A. Samson, Jeremy R. deWaard, Jos Houbraken, C. Andre Levesque, Jean-Marc Moncalvo, Gerry Louis-Seize, Paul D. N. Hebert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  300 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3901-3906
  TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  Volume104
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 06 mrt. 2007

  Citeer dit