Protective and pathological remodeling in cardiac disease

Arwa Kohela

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • van Rooij, Eva, Promotor
Uitgever
StatusGepubliceerd - 11 jan. 2022

Citeer dit