Protein tyrosine phosphatases ε and α perform nonredundant roles in osteoclasts

Eynat Finkelshtein, Sutada Lotinun, Einat Levy-Apter, Esther Arman, Jeroen den Hertog, Roland Baron, Ari Elson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protein tyrosine phosphatases ε and α perform nonredundant roles in osteoclasts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences