Protein tyrosine phosphatases: regulatory mechanisms.

J. den Hertog, A. Ostman, F.D. Bohmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protein tyrosine phosphatases: regulatory mechanisms.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences