Proteome biology of stem cells: a new joint HUPO and ISSCR initiative.

J. Krijgsveld, A.D. Whetton, B.H. Lee, I. Lemischka, S. Oh, M. Pera, C.L. Mummery, A.J.R. Heck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)204-205
TijdschriftMolecular and Cellular Proteomics
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit